Aktuálně ze školy

Zahájení školního roku 2017/2018

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V PONDĚLÍ 4. 9. 2017

P1000244

P1000255

Fotogalerie
1. ročníky - 9:00 hodin tělocvična, od 10:00 ve třídách na domově mládeže. Uvítáme také účast zákonných zástupců

Vyšší ročníky - zahájení školního roku v budově DOMOVA MLÁDEŽE, NÁMĚSTÍ TGM 30, MORAVSKÝ KRUMLOV
2.MO DM 504 ve dvoře 8:00 hodin
2.KCH DM 505 ve dvoře 8.00 hodin
2.TK DM 213 1.patro 8:00 hodin
2.OS DM 210 1.patro 8:00 hodin
3.OS DM 209 1.patro 8:00 hodin
3.MO DM 106 přízemí 8:00 hodin
3.KCH jídelna 8:00 hodin
2.AS jídelna pro dospělé 8:00 hodin
2.NS DM 504 9:00 hodin
2.AE DM 213 1.patro 9:00 hodin
3.EAP DM 210 1.patro 9:00 hodin
3.AM DM 209 1.patro 9:00 hodin
4.EAP DM 106 přízemí 9:00 hodin
4.ATT DM 505 ve dvoře 9:00 hodin

Termíny opravných maturitních a závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu

pdfPřehled termínů

Provozní doba během hlavních prázdnin

Provozní doba během hlavních prázdnin je v pracovní dny od 7:30 hod. do 13:00 hod. v Moravském Krumlově v hlavní budově.

Slavnostní předání výučních listů

Dne 26. 6. 2017 proběhlo předání výučních listů na MÚ v Ivančicích a dne 28. 6. 2017 proběhlo předání výučních listů v Moravském Krumlově v zámecké kapli. Výuční list obdrželi absolventi učebních oborů Obráběč kovů, Karosář, Stravovací a ubytovací služby, Kuchař číšník, Umělecký kovář a zámečník; pasíř, Podkovář a zemědělský kovář, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik a Truhlář.

Všichni absolventi obdrželi kromě vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu také EUROPASSY, které popisují kompetence daného oboru v českém a anglickém jazyce a PAMĚTNÍ LISTY města Moravského Krumlova.Nejlepší absolvent každého z oborů získal ocenění. Dva nejlepší absolventi získali certifikát IES London.

Oceněni byli také žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu v letošním školním roce na různých soutěžích.

Žákům, kteří absolvovali stáž v Miláně v Itálii byl předán Europass, který popisuje získané kompetence na této stáži opět v českém a anglickém jazyce.

19429842 1023535044448552 5123180929903585410 n

Předávání výučních listů 2017 - 024

Slavnostní předávání výučních listů

Srdečně zveme na předávání výučních listů nejen úspěšné absolventy, ale i jejich rodiče, přátele a blízké, kteří se chtějí s nimi podělit o radost z úspěchu.
 
Předání proběhne pro žáky tříd I3.AO a 1.ZMO dne 26. 6. 2017 v 9 hodin v Ivančicích na MÚ a pro žáky tříd 3.AS, 3.KCH, 3.KO, 3.MO a 3.ST dne 28. 6. 2017 v 9 hodin v zámku v Moravském Krumlově.

Melounový šampionát

Dne 15. 6. 2017 se náš tým Vojtěch Voborný, Bibiána Ludvíková, Lea Kühtreiberová, Kristýna Skládaná, Nikola Holá, Sára Hanáková a Hana Galová zúčastnili mezinárodní soutěže v carvingu. Jedná se o vyřezávání do ovoce, které se konalo v Třebíči. Zúčastnili se soutěžící z celé naší republiky, Slovenska a Polska. Vojtěchu Vobornému, Sáře Hanákové a Nikole Holé se v obrovské konkurenci podařilo dosáhnout na 3 krásné bronzové medaile. Gratulujeme.

 20170613 1302243 copy

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Termín odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky - do pátku 23. 6. 2017 na sekretariátě ředitelství školy Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Termín odevzdání podepsaného výpisu z přihlášky podzimnímu termínu maturitní zkoušky - do úterý 4. 7. 2017 na sekretariátě ředitelství školy Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Termín ústní MZ je stanoven na čtvrtek 14. 9. a pátek 15. 9. 2017

Bílý kruh bezpečí na SŠDOS MK, p.o.

Preventivní přednášky Bílého kruhu bezpečí se dne 14. června zúčastnily třídy 1. ročníků- EAP a AM. Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti. Naši žáci se seznámili s okruhy činností BKB, domácím násilím a stalkingem. V závěru měli možnost se anonymně dotázat na věci či problémy, které je osobně zajímají.
Ing. Lenka Dobešová

IMG 0627