Když chceš, tak to dokážeš

Preventivní program-064"Když chceš, tak to dokážeš"
V pátek 9. května 2014 se v tělocvičně SŠDOS uskutečnil projekt „ Když chceš, tak to dokážeš". Celý projekt byl koncipován jako dopolední program, který měl dvě základní části :
1. Vystoupení mladých hudebníků - žáků naší školy.

Představili se: Jan Hrb, Silvie Lišková, Petr Komosný, Petr Vacuška, Michal Král a skupina Renonc

2. RADOSLAV "GIPSY" BANGA "Když chceš, tak to dokážeš" - zde zazněly autorské písně a osobní příběh Radka Bangy

Celý program měl za cíl inspirovat studenty k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů studentů. Program se mohl uskutečnit díky vedení SŠDOS, které poskytlo prostory, a finanční podpoře města Moravský Krumlov.

Za SŠDOS Ing. Lenka Dobešová- metodik prevence