TurboCAD - STUDENTSKÉ PROJEKTY 2013/2014

TurboCAD - STUDENTSKÉ PROJEKTY 2013/2014
na SŠDOS Moravský Krumlov


Studentské projekty jsou veřejnou soutěží studentských prací v programu TurboCAD a zúčastnit se mohou studenti škol, které mají zakoupené licence na software TurboCAD nebo studenti, kteří vlastní osobní licenci a jsou do soutěže vysláni s vědomím školy, na které studují. Soutěž pořádá společnost Špinar – software s.r.o., která je výhradním dodavatelem programu TurboCAD pro Českou a Slovenskou republiku. Cílem soutěže je podpora programů TurboCAD a DAEX na školách, hledání talentů v oblasti programování v tomto programu, zviditelnění škol a studentů v médiích, které se v soutěži angažují. Soutěž je příležitostí k setkání a předání zkušeností mezi studenty a pedagogy, kteří se tímto programem zabývají.


Soutěží se v kategorii nábytkářské, stavební a strojařské. Zaslané práce hodnotí odborná porota, která je složena z odborníků z praxe, vysokoškolských a středoškolských pedagogů, kteří s programem mají dlouholeté zkušenosti. Do finále jsou vybrány nejlepší projekty, které osobně studenti prezentují a obhajují. Uděluje se Hlavní cena soutěže, ceny v jednotlivých kategoriích, hodnotí se nejúspěšnější škola a nejzajímavější projekt. Souběžně jsou práce hodnoceny přítomnými pedagogy, kteří udělují cenu učitelů a zástupci pozvaných medií přidělí cenu jejich.
Firma Špinar – software s. r. o. už pořádala 8. ročník této soutěže. Do soutěže se v každém jejím ročníku zapojili naši studenti Technického lycea, kteří s programem TurboCAD pracují v rámci výuky. Letošní 8. ročník byl 24. dubna v SPŠ Povážská Bystrica.
Soutěžily tyto školy: SŠNO Bystřice pod Hostýnem, SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, SUPŠHNN Hradec Králové, Integrovaná škola Hodonín, SŠDOS Moravský Krumlov, SPŠ Povážská Bystrica, SOŠ drevárska Topoľčany, SŠSD Ostrava – Zábřeh, SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., SOŠ drevárska Zvolen, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, VOŠ a SŠ technická Česká Třebová. Do velkého finále bylo vybráno ze zaslaných projektů 20, které studenti osobně prezentovali. Z naší školy se do soutěže zapojili 4 studenti Technického Lycea a dva, Roman Holas a Otto Šacher, byli následně vybráni do finále.
Příští ročník se bude konat na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Věříme, že se naši studenti zúčastní a některé projekty budou opět vybrány do velkého mezinárodního finále.

DSC 1281