International Education Society, London

iesNaše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Studenti mají možnost získat mezinárodní certifikát IES www.iescertifikat.cz.

Our educational institution is internationally certified by International Education Society, London (IES) Our students have a possibility to acquire international IES certificate www.iescertificate.com.

Mezinárodní certifikace školy IES

Dne 11.3.2010 Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel v Moravském Krumlově požádala expertní komisi IES (INTERNATIONAL EDUCARION SOCIETY ) v Londýně o přidělení mezinárodního certifikátu IES. Tento certifikát vypovídá o úrovni školy. Expertní komise IES přidělila SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově rating „Neustále se zlepšující instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu". V hodnotící zprávě pak komise konstatuje dobrý kredit a kvalitní úroveň vzdělávacího procesu školy. Dále kladně hodnotí stabilizovaný a aprobovaný pedagogický tým ve škole, širokou nabídku vzdělávacích oborů a i přes klesající demografickou křivku zvyšující se počet studentů.

Dne 13.6.2011 byl škole povýšen rating na kód certifikačního stupně B "Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků".

Absolventi vzdělávací instituce, která je certifikovaná, mohou získat certifikát v anglickém i českém jazyce jako doplněk k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu. Vlastník tohoto certifikátu má pak na trhu práce i při přijímání na vysokou školu výhodu oproti ostatním konkurentům. Doba platnosti certifikátu je neomezená.

certifikat