Režim dne na Domově mládeže

 

Praktické vyučování

5,45

budíček pro OV Polánka

5,45 – 6,00

osobní hygiena, větrání pokojů a úklid pokojů

6,00 - 6,25

snídaně, příprava k odjezdu na OV

6,25

odjezd do POLÁNKY OV

13,00

příjezd 1. roč. z OV Polánka

14,00

příjezd 2. a 3. roč. z OV Polánka

14,00 – 15,15

osobní hygiena, oběd, opravné úklidy, odpočinek, svačina

15,30 - 16,30

zájmová činnost dle programu dne, osobní volno na DM,

15,30 - 16,30

vycházky

16,30 - 17,30

příprava do OV, studium

17,30

večeře

18,00 - 19,30

krátká vycházka, zájmová činnost

19,30 - 21,00

osobní volno na DM, zájmová činnost, osobní hygiena

21,15

příprava na večerku

21,30

večerka

 

Teoretické vyučování

6,30

budíček

6,30 - 6,45

osobní hygiena, větrání pokojů

6,45 - 7,00

snídaně

7,00 - 7,40

úklid pokojů a příprava k odchodu do vyučování

7,45

odchod z pokojů do školy

12,00 - 14,30

oběd po třídách dle rozvrhu, po vyučování opravné úklidy, odpočinek

15,30 - 16,30

zájmová činnost dle programu, osobní volno na DM, vycházky

16,30 - 17,30

studium

17,30

večeře

18,00 - 19,30

krátká vycházka, zájmová činnost

19,30 - 21,00

osobní volno na DM, zájmová činnost, osobní hygiena

21,15

příprava na večerku

21,30

večerka