Školská rada

Rada školy byla zřízena 5. 5. 2005 rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje, usnesením 876/05/R19.

Členové rady:

Předseda: Mgr. Zdeněk Juránek
Místopředseda: Ing. Jindřich Pelaj
Členové: Václav Kočí
Irena Kočí
Ing. Jana Káfuňková
Bc. Roman Minster
Radim Chvátal
Iveta Sladečková
Ivana Stehlíková