Úřední deska

Vyhlášení volných dnů

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 24 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku volné dny na 24. 4., 2. - 3. 5. a 19. 5. 2017.

 

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení (kriteria, termíny, výsledky)

 

Termíny opravných maturitních a závěrečných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu

pdfPřehled termínů