Přijímací řízení

Obory pro školní rok 2019/2020

Kód oboruNázev oboruDélka studiaForma studiaPočet žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik 3 DE 30
23-55-H/02 Karosář 3 DE 24
23-56-H/01 Obráběč kovů 3 DE 14
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 DE 48
33-56-H/01 Truhlář 3 DE 24
39-41-L/01 Autotronik 4 DE 30
41-45-M/01 Mechanizace a služby 4 DE 15
78-42-M/01 Technické lyceum 4 DE 15
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 3 DE 12
41-55-E/01 Oprávářské práce 3 DE 14
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 4 DE 30
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 DE 14
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 DE 30
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 3 DE 12
64-41-L/51 Podnikání 2 DENA 30
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 ZKRDE 15
23-55-H/02 Karosář 1 ZKRDE 12
39-41-L/01 Autotronik 2 ZKRDE 10
41-45-M/01 Mechanizace a služby 2 ZKRDE 10
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 ZKRDE 10

Termíny a výsledky

 

Termíny a výsledky
 Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení 16. 5. 2019

1. kolo přijímacího řízení

Odevzdání přihlášek pro obor Umělecký kovář a zámečník; pasíř
Odevzdání přihlášek pro všechny obory

30. 11. 2018
1. 3. 2019
Talentové zkoušky oboru
Umělecký kovář a zámečník; pasíř

1. kolo

3. a 4. 1. 2019

2. kolo

23. a 24. 4. 2019

Přijímací zkoušky pro obor Ekonomika a podnikání, Autotronik, Mechanizace a služby, Podnikání, Technické lyceum
(termíny pro centrálně zadávané testy jednotných zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbové studium - stanoveno podle § 60c odst. 1 školského zákona)

 1.kolo

12. a 15. 4. 2019

Vydávání rozhodnutí pro obory vzdělání s výučním listem 23. a 24. 4 2019

Výsledky přijímacího řízení:

 pdfVýsledky přijímacího řízení učebních oborů - 1. termín 

 pdfVýsledky přijímacího řízení pro maturitní obory - 1. termín

Na tomto odkaze zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a budou mu zpřístupněna zadání didaktických testů, které konal, včetně fotokopie testů doplněné o klíč správného řešení.

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace ve výše uvedeném oboru vzdělání musíte potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§60 odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

 

Zadání a klíč správných řešení pokusného ověřování přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou umístněny na www.cermat.cz.

 

Ing. Jiří Psota, v.r.

ředitel školy

Komise pro přijímací řízení

Předseda Ing. Jiří Psota
Členové Mgr. Iveta Kováříková
Mgr. Jana Slavíková
Ing. Jindřich Pelaj
Bc. Miroslav Tesař