Operátor skladování

Kód: 66 - 53 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Žáci budou připraveni vykonávat povolání skladník v činnostech příjem, skladování a výdej zboží, jeho kvantitativní a kvalitativní přejímku, vedení předepsaných dokladů a evidenci i s využitím výpočetní techniky, provádění inventur a vyřízování reklamací.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Matematika 4
Chemie 0-2
Fyzika 0-4
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 4
Informační a komunikační technologie 2
Ekonomika 2
Technologie skladování 5
Administrativa skladování 4
Mechanizační prostředky 5
Zbožíznalství 8
Odborný výcvik 41
Výběrové a volitelné předměty 4-6
Celkem 99