Přijímací řízení

Komise pro přijímací řízení

Předseda Ing. Jiří Psota
Členové Ing. Ivana Čermáková
Mgr. Iveta Kováříková
Mgr. Jana Slavíková
Ing. Jindřich Pelaj
Bc. Miroslav Tesař