Přijímací řízení

Termíny a výsledky

Termíny a výsledky

2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

Ekonomika a podnikání, Mechanizace a služeby, Autotronik, Strojní mechanik,Obráběč kovů, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, Stravovací a ubytovací služby, Opravářské práce, nástavbové studium Podnikání, zkrácené studium Mechanik opravář motorových vozidel

JIŽ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK i do maturitních oborů.

Informace: Ing. Čermáková, tel. 739 570 617, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdfKritéria příjímacího řízení - 2. kolo

  Termíny

Odevzdání přihlášek pro obor Umělecký kovář a zámečník; pasíř

Odevzdání přihlášek pro ostatní obory

30. 11. 2016

1. 3. 2017

Talentové zkoušky oboru

Umělecký kovář a zámečník; pasíř

4. 1. 2017

- 1. řádný termín

5. 1. 2017

- 2. řádný termín

 

Přijímací zkoušky pro obor Ekonomika a podnikání, Autotronik, Mechanizace a služby, Podnikání

(termíny pro centrálně zadávané testy jednotných zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbové studium - stanoveno podle § 60c odst. 1 školského zákona)

 12. 4. 2017

- 1. řádný termín

19. 4. 2017

- 2. řádný termín

 11. 5. 2017

- 1. náhradní termín

12. 5. 2017

- 2. náhradní termín

Vydávání rozhodnutí pro obory vzdělání s výučním listem

24. 4. 2017

Výsledky přijímacího řízení:

pdfVýsledky talentových zkoušek - 1. kolo

pdfVýsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

pdfVýsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

pdfVýsledky přijímacího řízení do nástavbového studia

 Na tomto odkaze zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a budou mu zpřístupněna zadání didaktických testů, které konal, včetně fotokopie testů doplněné o klíč správného řešení. 

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace ve výše uvedeném oboru vzdělání musíte potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§60 odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

 

Zadání a klíč správných řešení pokusného ověřování přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou umístněny na www.cermat.cz.

 

Ing. Jiří Psota, v.r.

ředitel školy