Přijímací řízení

Termíny a výsledky

Termíny a výsledky
   
Odevzdání přihlášek pro obor Umělecký kovář a zámečník; pasíř
Odevzdání přihlášek pro ostatní obory
30. 11. 2017
1. 3. 2018
Talentové zkoušky oboru
Umělecký kovář a zámečník; pasíř
4. 1. 2018 - 1. řádný termín
5. 1. 2018 - 2. řádný termín
Přijímací zkoušky pro obor Ekonomika a podnikání, Autotronik, Mechanizace a služby, Podnikání
(termíny pro centrálně zadávané testy jednotných zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbové studium - stanoveno podle § 60c odst. 1 školského zákona)
 12. 4. 2018 - 1. řádný termín
16. 4. 2018 - 2. řádný termín
 10. 5. 2018 - 1. náhradní termín
11. 5. 2018 - 2. náhradní termín
Vydávání rozhodnutí pro obory vzdělání s výučním listem 23. 4. 2018

Výsledky přijímacího řízení:

 

 Na tomto odkaze zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a budou mu zpřístupněna zadání didaktických testů, které konal, včetně fotokopie testů doplněné o klíč správného řešení. 

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace ve výše uvedeném oboru vzdělání musíte potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§60 odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, kteří podávají přihlášku do nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

 

Zadání a klíč správných řešení pokusného ověřování přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou umístněny na www.cermat.cz.

 

Ing. Jiří Psota, v.r.

ředitel školy