Veřejné zakázky, výzvy

Veřejná zakázka - Rekonstrukce střechy a střešních oken v DOV Polánka - havarijní stav

Veřejná zakázka - Rekonstrukce střechy a střešních oken v DOV Polánka - havarijní stav - bližší informace

Veřejná zakázka: Havarijní stav sociálního zařízení budovy školy v Moravském Krumlově

Veřejná zakázka: Havarijní stav sociálního zařízení budovy školy v Moravském Krumlově - bližší informace

Veřejná zakázka - nákup devítimístného vozidla pro dopravu žáků

Veřejná zakázka - Nákup devítimístného vozidla pro dopravu žáků - bližší informace

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky

Veřejná zakázka - Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Mor. Krumlov a Rekonstrukce hromosvodů ve škole Mor. Krumlov. - bližší informace

 

Veřejná zakázka - kanalizační přípojka v DOV Polánka

Veřejná zakázka - Kanalizační přípojka v DOV Polánka - stavební práce - bližší informace zde

Veřejná zakázka -Novostavba zámečnické dílny v Polánce - Dodávka nábytku II

Veřejná zakázka - Novostavba zámečnické dílny v Polánce - Dodávka nábytku - Bližší informace

Veřejná zakázka -Novostavba zámečnické dílny v Polánce - Dodávka nábytku

Veřejná zakázka - Novostavba zámečnické dílny v Polánce - Dodávka nábytku - Bližší informace

Výzva k podání nabídek - rozšíření jazykových kompetencí

Veřejná zakázka - Rozšíření jazykových kompetencí žáků a pedagogů SŠDOS Moravský Krumlov  -

zipDokumenty ke stažení 

zipVýsledky

zipSmlouva