Veřejná zakázka - kanalizační přípojka v DOV Polánka