Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky

Veřejná zakázka - Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Mor. Krumlov a Rekonstrukce hromosvodů ve škole Mor. Krumlov. - bližší informace