Odborný výcvik probíhá dle rozvrhu za přítomnosti žáka v dílnách OV.

Test se provádí první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu apod. 

Teoretická výuka probíhá distančně, je možnost využít konzultace ve škole.

  Zde najdete přesnou metodiku pro úpravu maturitních zkoušek - došlo k rozšíření počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek.