Zahájení vyšších ročníků v 7:50 hod. v učebnách dle rozpisu, zahájení prvních ročníků v 9 hod. v tělocvičně školy a následně v učebnách dle rozpisu.

 pdfROZPIS TŘÍD