Pro obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř je termín pro odevzdání přihlášek 30. 11. 2022. 

Zde jsou zveřejněna kritéria pro přijetí.