Obchod s lidmi
Dne 15. března se žáci tříd 1.EAP,1.AM a 1.KCH zúčastnili přednášky "Obchod s lidmi". Přednášku uskutečnily pracovnice Charity Magdala ze Znojma. Studenti byli poučeni, jaké formy obchodování s lidmi existují, seznámili se s historií obchodu na našem území, zazněly i kazuistiky- příběhy obětí. V závěru se dotazovali, diskutovali, pomocí informačního letáku byli seznámeni s bezpečnostními zásadami práce či brigády v zahraničí.
Ing. Lenka Dobešová- ŠMP

Prevence-Obchod s lidmi16 001Prevence-Obchod s lidmi16 002Prevence-Obchod s lidmi16 003Prevence-Obchod s lidmi16 004Prevence-Obchod s lidmi16 005Prevence-Obchod s lidmi16 006Prevence-Obchod s lidmi16 007Prevence-Obchod s lidmi16 008Prevence-Obchod s lidmi16 011Prevence-Obchod s lidmi16 013Prevence-Obchod s lidmi16 014