Moravskokrumlovští truhláři bronzoví na soutěži SOSU 2016

SUSO je soutěžní přehlídka stavebních řemesel. Jejím cílem je představit studentům nové technologie a produkty, prohloubit zájem žáků ZŠ o stavební učební obory, vzbudit zájem veřejnosti o stavební řemesla. V letošním školním roce 2015/2016 se koná již 20. ročník této přehlídky.
Soutěžní přehlídka je určena pro dvoučlenná družstva žáků 2. ročníků ze SOU, OU a učilišť, středních odborných škol a integrovaných středníchškol. V regionálních kolech soutěží obory zedník a truhlář. Ve finále, které je součástí stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze, se mezi soutěžní obory zařadí ještě tesaři, kameníci a kamenosochaři, klempíři, montéři suchých staveb.
Dvojice žáků předvedou své znalosti v teoretickém testu a dovednosti při realizaci praktického úkolu podle technického výkresu, který připravují odborníci z praxe.
Soutěž si získala během konaných ročníků velkou popularitu a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Asociace krajů ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a hejtmanů příslušného kraje, kde regionální kolo probíhá.
Na správnost a řešení úkolů dohlíží techničtí garanti, jež jsou nominováni z firem, které na soutěž dodávají materiál, strojní vybavení, měřicí pomůcky a nářadí. Žáci jsou při své práci bedlivě sledováni zástupcem z Inspektorátu práce, který dohlíží na dodržování bezpečnostních předpisů a má možnost udílet trestné body.
Ve dnech 18. a 19. 3. 2016 proběhlo 3. regionální kolo soutěžní pře-hlídky stavebních řemesel SUSO 2016 v Hradci Králové. Toto kolo bylo určeno pro východní Čechy a jižní Moravu. Předcházející kola proběhla v Praze a Ostravě. Naší školu SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace reprezentovali žáci 2. Ročníku oboru truhlář Radek Horník a Roman Chaloupka. Během dvou soutěžních dnů měli za úkol vyrobit z dodaného materiálu část sedací sestavy. Na tento úkol byl vymezen čas 15 hodin.
Hodnotilo se zvládnutí výrobku v daném čase a kvalita ručního zpracování spojení čepu a dlabu a těsnost spoje. Tento hlavní úkol byl průběžně doplňován dalšími soutěžními disciplínami.
Úkolem od firmy Houfek bylo broušení dílců na širokopásové brusce BULDOG. Žáci měli za úkol po instruktáži samostatně provést kalibraci dílce na daný rozměr.
Firma Maffel připravila pro žáky vy-říznutí daného tvaru dle šablony elektrickou přímočarou a ponornou pilou. Jeden z družstva vyřezával kruh přímo-čarou pilou, druhý žák vyřezával obvodový tvar ponornou pilou.
Naši žáci se po celou dobu soutěže pohybovali na předních místech ze 14 družstev, které se do soutěže oboru truhlář přihlásily. Po zhodnocení všech úkolů skončili naši žáci na krásném 3. místě a přesvědčili, že mají nejen znalosti, ale i výborné dovednosti při zpracování materiálu a že se v tak velké konkurenci dokáží prosadit.