Přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín jsou připraveny k podepsání v Moravském Krumlově u Mgr. Ivety Kováříkové a v Ivančicích u Mgr. Jany Slavíkové. Bez podepsání přihlášky k maturitní zkoušce nelze maturitu konat. Přihláška musí být podepsaná nejpozději 27. 6. 2016.