Při příležitosti oslav 150 let rolnické školy v Ivančicích proběhla na pracovištích SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace soutěž žáků zemědělských technických oborů „UKAŽ, CO UMÍŠ "
Soutěž byla určena pro obory Mechanizace a služby a Opravář zemědělských strojů. V teoretické části žáci psali test odborných znalostí, který prověřil jejich znalosti například v poznávání rostlin, semen, plevelů aj.
Praktická část probíhala ve Školním závodě Pooslaví Nová Ves družstvo a ve středisku technického vzdělávání - dílnách odborného výcviku Polánce. Žáci předvedli dovednosti v obsluze traktoru – připojení přívěsu a couvání do vyhrazeného prostoru, připojení pluhu, jeho seřízení a orbu.
Do soutěže se zapojilo šest škol vyučujících technické zemědělské obory. Velmi nás potěšilo, že se soutěže zúčastnili i žáci družební školy ze slovenské Galanty. Všichni soutěžící předvedli, že jsou velmi dobře připraveni pro své budoucí povolání.
V rámci soutěže žáků středních škol proběhla i soutěž pro žáky ze základních škol regionu Ivančicka. I tato mladá generace s nasazením plnila úkoly určené pro jejich věkovou kategorii. Během pátečního dopoledne se tak akce zúčastnilo více jak 100 žáků základních škol z blízkého okolí. Lze si jenom přát, aby je zemědělství oslovilo natolik, aby pokračovali v dalším studiu na zemědělských oborech SŠ.
Vyhlášení výsledků proběhlo při slavnostním shromáždění v kinosále v Ivančicích. Všichni kvitovali zájem všech soutěžících o práci v zemědělství. Věcné ceny soutěžícím předali za omluvené zástupce MZe, zástupci jihomoravského kraje v čele s Ing. Stanislavem Juránkem, za družstvo Pooslaví Nová Ves Ing. Lukáš Jurečka, město Ivančice zastupoval starosta Milan Buček.
V rámci oslav 150. výročí založení Rolnické školy probíhali dny otevřených dveří ve škole na ulici Krumlovská. Zájemci si mohli prohlédnut výstavu z dlouhé historie školy, ale i moderní vybavení školy současné. Pozvání přijali i bývalí pracovníci školy.
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že šlo o velmi vydařenou akci a střední škole popřáli mnoho sil a hlavně studentů do dalších let existence.

Fotografie z oslav a výstavy

Při příležitosti oslav 150. let rolnické školy v Ivančicích proběhla na pracovištích SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace soutěž žáků zemědělských technických oborů „UKAŽ, CO UMÍŠ “

Soutěž byla určena pro obory Mechanizace a služby a Opravář zemědělských strojů.  V teoretické části žáci psali test odborných znalostí, který prověřil jejich znalosti například v poznávání rostlin, semen, plevelů aj.

Praktická část probíhala ve Školním závodě Pooslaví Nová Ves družstvo a ve středisku technického vzdělávání - dílnách odborného výcviku Polánce. Žáci předvedli dovednosti v obsluze traktoru – připojení přívěsu a couvání do vyhrazeného prostoru, připojení pluhu, jeho seřízení a orbu.

Do soutěže se zapojilo šest škol vyučujících technické zemědělské obory. Velmi nás potěšilo, že se soutěže zúčastnili i žáci družební školy ze slovenské Galanty. Všichni soutěžící předvedli, že jsou velmi dobře připraveni pro své budoucí povolání.

V rámci soutěže žáků středních škol proběhla i soutěž pro žáky ze základních škol regionu Ivančicka. I tato mladá generace s nasazením plnila úkoly určené pro jejich věkovou kategorii. Během pátečního dopoledne se tak akce zúčastnilo více jak 100 žáků základních škol z blízkého okolí. Lze si jenom přát, aby je zemědělství oslovilo natolik, aby pokračovali v dalším studiu na zemědělských oborech SŠ.

Vyhlášení výsledků proběhlo při slavnostním shromáždění v kinosále v Ivančicích. Všichni kvitovali zájem všech soutěžících o práci v zemědělství. Věcné ceny soutěžícím předali za omluvené zástupce MZe, zástupci jihomoravského kraje v čele s Ing. Stanislavem Juránkem, za družstvo Pooslaví Nová Ves Ing. Lukáš Jurečka, město Ivančice zastupoval starosta Milan Buček.

V rámci oslav 150. výročí založení Rolnické školy probíhali dny otevřených dveří ve škole na ulici Krumlovská. Zájemci si mohli prohlédnut výstavu z dlouhé historie školy, ale i moderní vybavení školy současné. Pozvání přijali i bývalí pracovníci školy.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že šlo o velmi vydařenou akci a střední škole popřáli mnoho sil a hlavně studentů do dalších let existence.