Dne 11.října se na SŠDOS MK, p.o. konaly dvě akce minimální prevence, které zaštiťovalo sdružení  Podané ruce, o.p.s. První preventivní akce nesla název "Bylo mi 14" ,  žáci 1.MO se seznámili a měli možnost diskutovat nad tématem návykové látky a závislosti. Druhé akce s názvem "Nekonečný příběh"se zúčastnili studenti 1.EAP a 1.AM ,cílem zde byly závislosti na internetu a dalších elektronických médiích.

Prevence- Podané ruce 2016 015