Ve dnech 10.- 11. listopadu se ve Středisku volného času v Ivančicích konalo krajské setkání parlamentů jihomoravských škol. Tyto dva dny byly nazvány jako „ Double Days" a smyslem bylo vzájemně se inspirovat mezi parlamenty a sdílet zkušenosti jiných škol. Za naši školu se této akce zúčastnilo pět žáků 3.EAP pod vedením Ing. Dobešové. Žáci nebyli jen pasivními posluchači, ale sami se na workshopech a seminářích podíleli na tvorbě prezentací a propagací svých parlamentů.

Parlament Ivančice 16 004  Parlament Ivančice 16 028