Dne 22. listopadu v rámci primární prevence navštívil SŠDOS MK, p.o. velitel strážníků Městské Policie MK pan Rudolf Fráňa. Jeho cílem bylo podělit se se studenty druhých a třetích ročníků o zkušenosti v dopravě a seznámit je s riziky dopravní nehodovosti. Žáci tříd 3.ST, 2.OS a 2.KO, kteří jsou ve věku, kdy si dělají či brzy začnou dělat řidičské oprávnění se zájmem sledovali a vyslechli konkrétní příběhy z našeho regionu. Seznámili se se základními pravidly silničního provozu, diskutovali nad nejčastějšími příčinami dopravních nehod, nejčastějšími přestupky v dopravě, seznámili se s postupem vyšetřování dopravní nehody. Doufejme tedy, že přednáška splnila svůj cíl, že se studenti budou vždy chovat tak, aby neohrožovali sami sebe, ani jiného účastníka silničního provozu.

Do života vyjeď16 004