SŠDOS Moravský Krumlov pořadatelem krajské soutěže autotroniků
2.3.2017 proběhl v naší škole 7. ročník odborné soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2017 – AUTOTRONIK pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. V celém Jihomoravském kraji se tento obor vyučuje pouze ve 4 školách: ISŠA Brno, SŠDOS Moravský Krumlov, SOŠ a SOU Boskovice a SŠA Kyjov. Absolvent maturitního oboru Autotronik se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon činnosti při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly a měření . V letošním roce byla pro pořádání krajské soutěže vybrána právě SŠDOS Moravský Krumlov, a to především díky kvalitnímu vybavení diagnostickými přístroji. Soutěž se skládala z testu teoretických znalostí a praktické části, kde žáci prokázali dovednosti při diagnostice a seřizování podvozků, motorů, převodových systému a komfortní elektroniky na motorových vozidlech. Na 1. místě se umístil student ze SOŠ a SOU Boskovice Miloslav Lžičař, na 2. místě Michal Sádlo z místní SŠDOS Moravský Krumlov a na 3. místě Petr Strach z ISŠA Brno. Předseda soutěžní komise - odborník z praxe p. Číhal ocenil vysoké odborné znalosti všech zúčastněných žáků.

Článek

 

ATT 036