30 let od založení projektu ERASMUS. Studenti se shodují, že čas strávený v zahraničí díky ERASMU patří mezi jejich nejdůležitější životní zkušenosti. Také pro naše studenty.
Je časné sobotní ráno a naši nejlepší studenti oboru Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel odjíždějí, ještě trochu ospalí, ale plni očekávání a odhodlaní zvládnout cokoliv, na zahraniční pracovní stáž do Budapešti. Vrátí se za jako samostatní, sebevědomí mladí lidé, schopni komunikovat v angli...čtině? Určitě ano. Jedním z primárních cílů Erasmu+ je poskytnout účastníkům některého z programů lepší pozici na pracovním trhu. V Evropské unii je každý pátý člověk do 25 let nezaměstnaný. Zahraniční zkušenost studenty obohacuje o vlastnosti, které jsou vysoce žádané až 92% zaměstnavatelů. Jde o toleranci, sebedůvěru, schopnost řešit problémy, domluvit se v cizím jazyce nebo znalost svých slabých a silných stránek. Průzkum ukazuje, že absolventi programu Erasmus jsou dvakrát méně ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Naši studenti budou pracovat ve firmách Gabliny Autózsalonok (Budaors) – www.gabliny.hu a Sziki-car Kft – www.szikicar.hu. Projekt naší školy byl také vybrán jako jeden z nejlepších projektů v ČR k propagaci 30 let ERASMU. Studenty bude doprovázet na cestě panenka, které oni sami ERASMUS přestaví. Příspěvky budou vkládány na INSTAGRAM panenka_reznik a také na školní facebook. Sledujte jejich příběh.