Třídy 1. nástavba a 3. Ekonomika a podnikání se dne 13. června zúčastnily besedy s probačním a mediačním úředníkem – Mgr. Bláhou. Probační a mediační služba ČR není mezi žáky tak známá jako soudy, proto se žáci seznámili s její činností, hranicemi právní a trestní odpovědnosti, alternativními tresty u mladistvých a dětí. Důležité také byly informace o změnách v zákonech, příběhy z bohaté praxe PMS a dotazy na závěr.
Ing. Lenka Dobešová

 

IMG 0614