Preventivní přednášky Bílého kruhu bezpečí se dne 14. června zúčastnily třídy 1. ročníků- EAP a AM. Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti. Naši žáci se seznámili s okruhy činností BKB, domácím násilím a stalkingem. V závěru měli možnost se anonymně dotázat na věci či problémy, které je osobně zajímají.
Ing. Lenka Dobešová

IMG 0627