Termín odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky - do pátku 23. 6. 2017 na sekretariátě ředitelství školy Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Termín odevzdání podepsaného výpisu z přihlášky podzimnímu termínu maturitní zkoušky - do úterý 4. 7. 2017 na sekretariátě ředitelství školy Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127

Termín ústní MZ je stanoven na čtvrtek 14. 9. a pátek 15. 9. 2017