SUSO je soutěžní přehlídka stavebních řemesel. Jejím cílem je představit studentům nové technologie a produkty, prohloubit zájem žáků ZŠ o stavební učební obory.
V rámci školního roku probíhají regionální kola pro dvoučlenná družstva žáků 2. ročníků
SOU, OU a učilišť, středních odborných škol a integrovaných středních škol. V regionálních kolech soutěží obory zedník a truhlář. Finále, které je součástí stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze, se mezi soutěžní obory zařadí ještě tesaři, kameníci a kamenosochaři, klempíři, montéři suchých staveb.
Dvojice žáků předvedou své znalosti v teoretickém testu a dovednosti při realizaci praktického úkolu podle technického výkresu, který připravují odborníci z praxe.
Soutěž si získala během konaných ročníků velkou popularitu a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Asociace krajů ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a hejtmanů příslušného kraje, kde regionální kolo probíhá.
Na správnost a řešení úkolů dohlíží techničtí garanti, kteří jsou nominováni z firem, které na soutěž dodávají materiál, strojní vybavení, měřící pomůcky a nářadí. Žáci jsou při své práci bedlivě sledováni zástupcem z Inspektorátu bezpečnosti práce, který dohlíží na dodržování bezpečnostních předpisů a má možnost udílet trestné body.
Ve dnech 19. až 22. 9. 2017proběhlo celostátní finále této soutěže v Praze, jako doprovodný program Stavebního veletrhu FOR ARCH 2017. Na toto finále postoupili dva žáci 3. ročníku oboru truhlář Milan Lapeš a Radek Smejkal, kteří zde reprezentovali naši školu. Postup si zajistili umístěním na 3. místě v regionálním kole, které se konalo letos na jaře v Hradci Králové.
Přesvědčili, že mají nejen znalosti, ale i výborné dovednosti při zpracování materiálu a že se v tak velké konkurenci dokáží prosadit.

DSC02647

SUSO je soutěžní přehlídka stavebních řemesel. Jejím cílem je představit studentům nové technologie a produkty, prohloubit zájem žáků ZŠ o stavební učební obory.

                V rámci školního roku probíhají regionální kola pro dvoučlenná družstva žáků 2. ročníků

SOU, OU a učilišť, středních odborných škol a integrovaných středních škol. V regionálních kolech soutěží obory zedník a truhlář. Finále, které je součástí stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze, se mezi soutěžní obory zařadí ještě tesaři, kameníci a kamenosochaři, klempíři, montéři suchých staveb.

                Dvojice žáků předvedou své znalosti v teoretickém testu a dovednosti při realizaci praktického úkolu podle technického výkresu, který připravují odborníci z praxe.

                Soutěž si získala během konaných ročníků velkou popularitu a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory ČR, Asociace krajů ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a hejtmanů příslušného kraje, kde regionální kolo probíhá.

Na správnost a řešení úkolů dohlíží techničtí garanti, kteří jsou nominováni z firem, které na soutěž dodávají materiál, strojní vybavení, měřící pomůcky a nářadí. Žáci jsou při své práci bedlivě sledováni zástupcem z Inspektorátu bezpečnosti práce, který dohlíží na dodržování bezpečnostních předpisů a má možnost udílet trestné body.

Ve dnech 19. až 22. 9. 2017proběhlo celostátní finále této soutěže v Praze, jako doprovodný program Stavebního veletrhu FOR ARCH 2017. Na toto finále postoupili dva žáci 3. ročníku oboru truhlář Milan Lapeš a Radek Smejkal, kteří zde reprezentovali naši školu. Postup si zajistili umístěním na 3. místě v regionálním kole, které se konalo letos na jaře v Hradci Králové.

Přesvědčili, že mají nejen znalosti, ale i výborné dovednosti při zpracování materiálu a že se v tak velké konkurenci dokáží prosadit.