V úterý 20. března se studenti maturitních oborů SŠDOS Moravský Krumlov zúčastnili besedy se spisovatelem Josefem Špidlou. Program pod záštitou městské knihovny byl koncipován jako dvouhodinová beseda, proložená úryvky z knihy „Krvavý měsíc nad horou Liliavou" a reprodukcí fotografií, které se k ději knihy vztahují. Román mapuje moravskou historii v letech 1599 – 1628, tedy období začátku českého stavovského povstání, bitvu na Bílé hoře, staroměstskou exekuci a odhaluje naši regionální historii z jiného úhlu pohledu. V závěru besedy uspořádal autor malý kvíz a žáci, kteří správně odpovídali, obdrželi knihu.
Za SŠDOS MK, p.o. Ing. Lenka Dobešová
Foto: Radmila DvořákováIMG 4379IMG 4395