Zahájení školního roku 2018/2019 se pro první ročníky uskuteční v pondělí 3. 9. 2018 v 9:00 hodin v tělocvičně. Uvítáme také účast zákonných zástupců.