Trénink studentek 3.KCH - oboru Kuchař-číšník na připravovaný kurz carvingu. Poděkování patří Ing. Karlu Kuthanovi, CSc. za "dýňový" sponzorský dar.