Dva speciální panely, které simulují veškerou elektroniku ve vozidle a deset výukových miniučebnic mají studenti Střední školy dopravy, obchodu a služeb díky projektu Autodiagnostika nově k dispozici. „Výukové panely jsou umístěny v dílnách v Polánce a studenti se na nich už rok učí. Součástí projektu byla také příprava výukových publikací, které vytvořili mistři odborného výcviku.

Přes prázdniny jsme je knižně vydali a nyní je budou učitelé a studenti používat," popisuje zástupce ředitele pro praktické vyučování Jindřich Pelaj. Mezi publikacemi najdeme témata jako je autodiagnostika, měření multimetrem, řízení volnoběhu nebo třeba řízení emisí. V každém brožurce je všeobecný úvod, popis práce na výukových panelech a také testové otázky sloužící k ověření znalostí.

Na webových stránkách školy bude ještě zřízen e-learningový portál, kde budou všechny vydané publikace dostupné i elektronicky. „Naší snahou je přizpůsobit výuku tak, aby odpovídala realitě. Díky speciálním výukovým panelům, které stály milion korun, budeme moci ještě lépe připravit studenty do praxe," shrnuje ředitel školy Jiří Psota.