Opatření v souvislosti s COVID-19

Od středy 14. 10. 2020 bude i praktická výuka žáků probíhat distanční formou.
Dle MŠMT se dny 26. a 27. října 2020 pro žáky středních škol stanoví jako volné dny.
Pro všechny platí stále pravidla předepsaná na jaře ohledně dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s koronavirovou nákazou.
Ve školní jídelně se vaří obědy až do 23. 10. 2020.
Od 14. 10. 2020 je výdejní doba upravena od 11:30 – 12:30 hod. a výdej bude pouze na velké jídelně, od 14. 10. 2020 se ruší i závoz obědů do dílen OV Polánka.
Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 se ze sanitárních důvodů nebude vařit.
02. 11. 2020 žáci nastoupí zpět do školy.