Autotronik

Obor ukončený maturitní zkouškou v délce trvání 2 roky, určený pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

39-41-L/01 Autotronik

Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly a měření emisí při zajišťování technicko-organizačních a materiálových požadavků a nebo při obsluze diagnostických zařízení. Diagnostické zařízení umožňuje zjišťování závad a kontrolu technického stavu vozidel. Absolventi získají dovednosti ve vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatřeních, pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů nebo při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B, C.  Absolvent má předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik
Autronik