Ekonomika a podnikání

Obor ukončený maturitní zkouškou v délce tvání 2 roky, určený pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Uchazeč vykonává pouze odbornou část maturity dle § 81 Školského zákona žák nekoná společnou část maturitní zkoušky.

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, mzdový referent, administrativní pracovník, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích. Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně se schopností použít dvou cizích jazyků: jazyka anglického a jazyka německého.
Absolvent má předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

 

Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání