Kód: 65 - 51 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Obor je určen pro: hochy a dívky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům takové vzdělání, které je připraví pro jejich úspěšné uplatnění v typových pozicích v gastronomických službách různých podnikatelských subjektů. Umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních dovedností k profesionálnímu vykonávání povolání kuchař. Absolventi se mohou po získání nezbytné praxe stát soukromými podnikateli ve stravovacích službách.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
A. Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Cizý jazyk I 6
Cizý jazyk II 3
Občanská nauka 3
Matematika 3
Základy přírodních věd 3
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 3
Potraviny a výživa 3
Stolničení 4
Technologie 6
Praktické cvičení 1
Zařízení závodů 1
Speciální technologie 1
Světové kuchyně 0,5
Dietologie 1
Odborný výcvik 45
Písemná a elektronická komunikace 1
Konverzace v cizím jazyce 1
Celkem 96,5