Rodičovské sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov

Dne 22. 10. 2013 byla provedena na ministerstvu vnitra registrace Rodičovské sdružení při SŠDOS Moravský Krumlov.

Na ministerstvu vnitra byly schváleny Stanovy rodičovského sdružení.

Na členské schůzi byli zvoleni tito členové:

Předseda: Radim Chvátal
Členové: Iveta Hrbková
Iveta Sladečková
Ivana Procházková
Ing. Jindřich Pelaj

Schválený příspěvek RS pro školní rok 2013/2014 činí 300 Kč.