Metodici

Metodici

Jméno a pozice Telefon
Mgr. Jana Slavíková
výchovná poradkyně
601 383 158
Ing. Lenka Dobešová
metodička prevence
601 383 164
Ing. Jana Káfuňková
kariérní poradkyně
515 322 239
Mgr. Michal Hodovský
ICT koordinátor
515 322 239
Mgr. Iveta Kováříková
ŠVP koordinátor
601 383 159
Mgr. Věra Ševčíková
metodik EVVO
515 322 239