Předpisy, dokumenty, žádosti

 
Školní řád  pdfŠkolní_řád.pdf
Školní vzdělávací programy K nahlédnutí v ředitelně školy
ICT plán školy K nahlédnutí v ředitelně školy
Pravomoci a působnost ředitele školy pdfke stažení
Etický kodex - kuchař číšník pdfKodex.pdf
Vydávání opisů a stejnopisů pdfsměrnice, docŽádost
Přihláška/odhláška do školní jídelny pdfpřihláška, docodhláška
Přihláška na Domov mládeže pdfPřihláška
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy docŽádost
Posudek lékaře docPosudek lékaře
Žádost o uznání vzdělání docŽádost
Žádost o přestup z jiné školy docŽádost
Žádost o přerušení vzdělávání docŽádost
Žádost o zanechání vzdělávání docŽádost
GDPR - informace o zpracování osobních údajů pdfInformace o zpracovani OU.pdf