Předpisy, dokumenty, žádosti

 
Školní řád pdfŠkolní řád
Kriteria hodnocení profilové části maturitních zkoušek pdfKriteria hodnocení
Školní vzdělávací programy K nahlédnutí v ředitelně školy
ICT plán školy K nahlédnutí v ředitelně školy
Pravomoci a působnost ředitele školy pdfke stažení
Etický kodex - kuchař číšník pdfKodex.pdf
Vydávání opisů a stejnopisů pdfsměrnice, docŽádost
Přihláška/odhláška do školní jídelny pdfpřihláška, docodhláška
Přihláška na Domov mládeže pdfPřihláška
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy docŽádost
Posudek lékaře docLékařský posudek
Žádost o uznání vzdělání docŽádost
Žádost o přestup z jiné školy docŽádost
Žádost o přerušení vzdělávání docŽádost
Žádost o zanechání vzdělávání docŽádost
GDPR - informace o zpracování osobních údajů

pdfInformace k GDPR

pdfPověřenec.pdf

Logo pdflogo_SSDOS_vector_copy.pdf,
pdfdesignmanual_ssdos_mk_kompverze_copy.pdf