Hodnocení se řídí vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí, vyhlášku najdete  - zde