Obráběč kovů

Kód: 23-56-H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při 12 obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

 

Učební plán
Předmět   Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty    
Český jazyk a literatura   5
Anglický jazyk / Německý jazyk   6
Občanská nauka   3
Základy přírodních věd   4
Matematika   5
Tělesná výchova   3
Informační a komunikační technologie   3
Ekonomika   2
Strojnictví   6
Technická dokumentace   3
Technologie   6,5
CAD   1
Strojírenská technologie   1,5
Odborný výcvik   47

Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů
Mechanik obráběč kovů