Veřejné zakázky, výzvy

Výběrové řízení - Výtah škola Moravský Krumlovo

Veřejná zakázka  - Výtah škola Moravský Krumlov - bližší informace

Veřejná zakázka - Rekonstrukce střechy a střešních oken v DOV Polánka - havarijní stav

Veřejná zakázka - Rekonstrukce střechy a střešních oken v DOV Polánka - havarijní stav - bližší informace

Veřejná zakázka: Havarijní stav sociálního zařízení budovy školy v Moravském Krumlově

Veřejná zakázka: Havarijní stav sociálního zařízení budovy školy v Moravském Krumlově - bližší informace

Veřejná zakázka - nákup devítimístného vozidla pro dopravu žáků

Veřejná zakázka - Nákup devítimístného vozidla pro dopravu žáků - bližší informace

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky

Veřejná zakázka - Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy Mor. Krumlov a Rekonstrukce hromosvodů ve škole Mor. Krumlov. - bližší informace