Metodici

Jméno, PoziceMobil
Mgr. Jana Slavíková
Výchovná poradkyně
+420 601 383 158
Ing. Jana Káfuňková
Kariérní poradkyně
Mgr. Iveta Kováříková
ŠVP koordinátor
601 383 159
Ing. Nováčková Jitka
Metodička EVVO
Ing. Petra Polická
Metodička prevence
734675961
Ing. Lenka Dobešová
Metodička prevence
601383164
Mgr. Ladislav Kovářík
Metodik ICT
Mgr. Lucie Holátková
Metodička ICT