Metodici

Jméno, PoziceMobil
Mgr. Jana Slavíková
Výchovná poradkyně
+420 601 383 158
Ing. Jana Káfuňková
Kariérní poradkyně
Mgr. Iveta Kováříková
ŠVP koordinátor
Mgr. Novák Tomáš
ICT koordinátor
Ing. Nováčková Jitka
Metodik EVVO