Metodici

Jméno, PoziceMobil
Mgr. Jana Slavíková
výchovná poradkyně
Ing. Lenka Dobešová
metodička prevence
Ing. Jana Káfuňková
kariérní poradkyně
Mgr. Iveta Kováříková
ŠVP koordinátor
Mgr. Věra Ševčíková
metodik EVVO