Školská rada

Rada školy byla zřízena 5. 5. 2005 rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje, usnesením 876/05/R19.

Členové rady:

Nové volby do školské rady proběhly 15. 06. 2021. 

Předseda:

 Mgr. Zdeněk Juránek
Místopředseda:  Ing. Lenka Dobešová
Členové:

Ing. Jindřich Pelaj
Bc. Roman Minster
Ing. Pavla Němcová
Pavlína Froncová
Jana Stodůlková
Lukáš Gross
PharmDr. Marie Strieglerová