Školská rada

Rada školy byla zřízena 5. 5. 2005 rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje, usnesením 876/05/R19.

Členové rady:

Nové volby do školské rady proběhly 13. 11. 2017. 

Předseda:

 Irena Kočí
Místopředseda:  Ing. Jindřich Pelaj
Členové:

Mgr. Bořivoj Ziegler
Václav Kočí
Ing. Jana Káfuňková
Bc. Roman Minster
Eva Bisová
Iveta Friedrichová
Vladan Košíček