Mechanik opravář motorových vozidel

Kód: 23-68-H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolvent tohoto zaměření umí provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat montážních prostředků pro ustavení ploch pro seřizování, údržbách a opravách pracovních předmětů. Je schopen provádět údržbu a drobné opravy elektrické výstroje vozidel, užívání speciálních měřidel, používání nomogramů, grafů a jiných grafických pomůcek k porovnání naměřených hodnot, identifikovat závady a provádět opravy. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění B a C.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Anglický jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Strojnictví 1
Elektrotechnika 3,5
Technická dokumentace 1,5
Motorová vozidla 5,5
Strojírenská technologie 1,5
Opravárenství a diagnostika 5
Řízení motorových vozidel 2
Odborný výcvik 45

0034003700500052