Mechanik opravář motorových vozidel

Kód: 23-68-H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče

Absolvent tohoto zaměření umí provádět opravy silničních motorových vozidel, podle vlastní volby užívat montážních prostředků pro ustavení ploch pro seřizování, údržbách a opravách pracovních předmětů. Je schopen provádět údržbu a drobné opravy elektrické výstroje vozidel, užívání speciálních měřidel, používání nomogramů, grafů a jiných grafických pomůcek k porovnání naměřených hodnot, identifikovat závady a provádět opravy. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění B a C.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 6
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Základy strojnictví 1
Základy elektrotechniky 3,5
Technická dokumentace 2,5
Automobily 5,5
Strojírenská technologie 1,5
Opravárenství a diagnostika 5,5
Řízení motorových vozidel 3
Odborný výcvik 45
Celkem 97,5

0034003700500052