Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Kód: 82 - 51 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Náplní oboru je ruční zpracování kovů, strojní obrábění kovů, provádění povrchových úprav výrobků. Rukodělná výroba uměleckých, užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků - pevných oken, mříží, rámového oplocení, schodišťových madel apod., včetně jejich instalace.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Anglický jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační techologie 3
Ekonomika 2
Dějepis 1,5
Dějiny umění 3
Výtvarná výchova 4
Technické dokumentace 1,5
Strojírenská technologie 1,5
Technologie 7
Svařování 1,5
Odborný výcvik 47