Podkovář a zemědělský kovář

Kód: 41 - 54 - H/01
Délka přípravy:
3 roky
Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Kovářské práce při výrobě a opravách zemědělských strojů, nářadí a zařízení a další kovářské činnosti. Ošetřování kopyt, podkování a ortopedická úprava paznehtů hospodářských zvířat. Součástí je příprava pro získání řidičského oprávnění T, B a C a svářečského průkazu.

Učební plán
Předmět Celkový počet týdenních 
vyučovacích hodin 
za studium
Povinné vyučovací předměty  
Český jazyk a literatura 5
Cizí jazyk 6
Občanská nauka 3
Základy přírodních věd 4
Matematika 5
Tělesná výchova 3
Informační a komunikační technologie 3
Ekonomika 2
Zemědělská výroba a mechanizace 2,5
Strojírenská technologie 1,5
Technická dokumentace 1,5
Technologie 6,5
Strojnictví 1
Řízení motorových vozidel 2
Podkovářství 2,5
Svařování 2,5
Odborný výcvik 45