Sociální činnost

Kód: 75-41-M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Absolvent Sociálních činností se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednost potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi budou také připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách především humanitně zaměřených.

 

Učební plán  
 Povinné vyučovací předměty  

 Český jazyk

12
Anglický jazyk  14 
Občanská nauka 3
Dějepis 1
Matematika 14
Fyzika 2
Chemie a ekologie 2
Tělesná výchova 8
Informační a komunikační technologie 8
Ekonomika 3
Sociální politika a služby 6
Pečovatelství 5
Zdravotní nauka 5
Výživa a dietologie 2
Osobnostní výchova 2
Pedagogika 8
Volnočasové aktivity 6
Zdravotní a tělesná výchova 2
Psychologie a komunikace 8
Konverzace v anglickém jazyce 2
Písemná a elektronická komunikace 7
Učební praxe 6
Právní nauka 2