Sociální činnost

Kód: 75-41-M/01
Délka přípravy:
4 roky
Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

V celé ČR je nedostatek kvalifikovaných odborníků v sociální oblasti a takbudou mít absolventi tohoto oboru dostatek prostoru na trhu práce. Absolventi se budou moci uplatnit jako pracovníci v sociálních službách, na sociálních a administrativních úsecích státní správy a samosprávy, v příspěvkových a neziskových organizacích. Absolventi budou také připraveni ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách především humanitně zaměřených.